Valmennus

Työhönvalmennus maahanmuuttaneille heidän omalla äidinkielellään

Tarkoituksena on aktivoida ja työllistää kaikki Suomeen saapuneet sekä Suomessa jo monia kymmeniä vuosia asuneet oleskeluluvan saaneet maahanmuuttaneet, myös sellaiset, jotka eivät ole tehneet päivääkään työtä.

Maahanmuuttaneille opetetaan omalla äidinkielellään (arabia, turkki, kurdi, venäjä, ukraina, somali) suomalaisen työelämän arvoja, työnhakua ja työn etsimistä, minkä jälkeen maahanmuuttaneet valmennetaan ja ohjataan töihin.

Jokaiselle maahanmuuttaneelle halutaan tarjota mahdollisuus osallistua yhteiskunnan velvoitteisiin ohjaamalla ja opastamalla hänet juuri hänelle soveltuvaan työhön ja auttaa omaa koulutustaan vastaavalla uralla etenemisessä.

Yrityksellä on voimassa oleva sopimus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-palveluiden kanssa maahanmuuttaneiden omakielisestä työhönvalmennuksesta.

Lue esite suomeksi

Lue esite arabiaksi

Lue esite farsiksi / dariksi

Lue esite kurdiksi (kurmandzi)

Lue esite kurdiksi (sorani)

Lue esite somaliksi

Lue esite turkiksi

Lue esite ukrainaksi

Lue esite venäjäksi