Yrityksestä

VeggArt’s Oy syntyi asiakkaiden ja palvelun tarjoajien tarpeista. Yhteiskunnastamme puuttui kohtaantosilta maahanmuuttaneiden sekä palvelun tarjoajien ja viranomaisten väliltä. Maahanmuuttaneiden ääni ei kantaudu viranomaisille / palvelun tarjoajille eikä vastaavasti viranomaisten / palvelun tarjoajien viestit tavoita maahanmuuttaneita. Heidän väliltään puuttuu usein ymmärrys ja kommunikaatiokieli.  

Yrityksessä on monikulttuurista ja vankkaa kokemusta työskentelystä maahanmuuttaneiden parissa. Tarkoituksenamme on sopeuttaa ja auttaa maahanmuuttaneita ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan arvojärjestystä.  
 
Tavoitteinamme on myös pienentää kuilua valtaväestön ja maahanmuuttaneiden välillä, lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä, helpottaa integroitumista ja tällä tavoin osallistua yhdenvertaisuuden toteuttamiseen yhteiskunnassamme. 

Lue arabiaksi

Lue englanniksi

Lue kurdiksi

Lue somaliksi

Lue ukrainaksi

Lue venäjäksi